Andrzej Szary dla Gazety Prawnej o sytuacji kadrowej w Policji

Według danych na dzień 31 grudnia 2019 roku w Policji brakowało 4 461 funkcjonariuszy, natomiast na koniec roku 2020' brakuje 5410 funkcjonariuszy, jednak w porównaniu z listopadem 2020 roku, w którym liczba wakatów wynosiła 7 177 - liczba wakatów wyraźnie się zmniejszyła ..

2021.01.21 więcej

MSWiA pracuje nad zrównaniem praw do emerytury mundurowej

Obecnie o tym, czy cywilny staż jest doliczany do służby, decyduje data wstąpienia do formacji. Ma to zmienić projekt przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, do którego dotarł DGP - pisze Paulina Szewioła w dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej w artykule zatytułow ..

2020.11.12 więcej

Gazeta Prawna: Rodzic w mundurze bez wsparcia ekstra

- W tarczy antykryzysowej znalazł się też przepis, który wydłuża o kolejne 14 dni okres, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Nie wlicza się go do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach. Te regulacje nie mają jednak zastosowania do ..

2020.04.03 więcej

Media o podwyżkach dla służb mundurowych:

Rząd przyjął projekty rozporządzeń, które umożliwią podwyższenie pensji funkcjonariuszy czterech formacji: policji, straży pożarnej, Służby Ochrony Państwa i Straży Granicznej - pisze Paulina Szewioła w dzisiejszej Gazecie Prawnej w artykule zatytułowanym: "Służby mundurowe z podw ..

2020.03.04 więcej