Prezydent podpisał ustawę o wsparciu służb mundurowych

Jak informuje Kancelaria Prezydenta RP, Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw vacatio legis? Podp ..

2020.08.27 więcej

Superustawa będzie rozpatrywana w II dniu posiedzenia Senatu

Marszałek Senatu RP zaproponował wczoraj zmianę kolejności rozpatrywania punktu piątego, tj. ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektóryc ..

2020.08.12 więcej

Superustawa przedmiotem dzisiejszych obrad Senatu RP

Dzisiaj o godzinie 9:00 odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Jednym z punktów posiedzenia było: Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego ..

2020.08.10 więcej