Senat uchwalił superustawę z poprawkami. Trafiła ona ponownie do Sejmu.

ilustracja

Wczoraj późnym wieczorem Senat uchwalił superustawę z daleko idącymi poprawkami. Trafi ona ponownie do Sejmu. Ustawa została już skierowana do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW). Posiedzenie Komisji odbędzie się dzisiaj o godzinie 10:30.

Przedmiotem posiedzenia będzie właśnie: uchwała Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) zostanie przedstawione na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu RP w punkcie 6.

W Senacie  superustawa była rozpatrywana przez komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oddzielnie a następnie marszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka skierowała ustawę ponownie do wymienionych Komisji dla ujednolicenia zgłoszonych i przyjętych poprawek oraz w celu rozpatrzenia tych, które pojawiły się na posiedzeniu plenarnym Senatu.

Na posiedzeniu plenarnym Senat jednogłośnie uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Druk 166 a, b, c

Oprócz poprawek wniesionych przez senatora Durlaka (PIS), o których już pisaliśmy, do ustawy podczas głosowania, które odbyło się późnym wieczorem, wprowadzono poprawki wnioskowane przez służby Celno-Skarbowej oraz NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Pomimo przedłużenia prac Senatu nad superustawą, z uwagi na zakażenie COVID jednego z senatorów, minęło zagrożenie opóźnienia planowanego na 30 października 2020′ terminu jej wejścia w życie.  Superustawa może zostać ostatecznie przyjęta przez Sejm już podczas dzisiejszego posiedzenia i następnie zostanie przekazana do Kancelarii Prezydenta.

(jp)

Fot. Senat TV