Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rozpatrzyła poprawki Senatu. Sejm jeszcze dzisiaj zajmie się superustawą.

ilustracja

W porządku dziennym 16. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 sierpnia 2020 r. znajdzie się sprawozdanie  Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 544 i druk sejmowy nr 556 )
– sprawozdawca poseł Zdzisław Sipiera.

Poprawki wniesione do ustawy przez Senat (druk senacki 544)  zostały rozpatrzone przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych na dzisiejszym posiedzeniu, które odbyło się w godz. 10:37 – 11:20.  ASW przeprowadziła głosowania nad wszystkimi poprawkami. Posłem sprawozdawcą wybrano posła Zdzisława Sipierę- retransmisja posiedzenia ASW – tutaj

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła większość poprawek o charakterze redakcyjnym. Nie znalazły akceptacji między innymi poprawki dotyczące objęcia przepisami ustawy Krajowej Administracji Skarbowej oraz dotyczące wysługi lat Służby Więziennej.

Szczegóły wniesionych przez Senat poprawek w druku senackim nr 544

Wykaz głosowań nad poprawkami Senatu przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych w druku sejmowym nr 556

Obydwa druki zamieszczamy w załącznikach