Przemysław Zublewicz uhonorowany w Starostwie Powiatowym w Pile

Dzisiaj wraz z członkami Zarządu Powiatu w Pile Arkadiusz Kubich - Wicestarosta Pilski, Maria Bratkowska i Marek Kamiński gościłem podkom. Przemysława Zublewicza, przewodniczącego Zarządu Szkolnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Szkoła Policji w Pile.

2020.07.29 więcej