Przemysław Zublewicz uhonorowany w Starostwie Powiatowym w Pile

ilustracja

Dzisiaj wraz z członkami Zarządu Powiatu w Pile Arkadiusz Kubich – Wicestarosta Pilski, Maria Bratkowska i Marek Kamiński gościłem podkom. Przemysława Zublewicza, przewodniczącego Zarządu Szkolnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Szkoła Policji w Pile.

Funkcjonariusz z Piły otrzymał ogromne wyróżnienie. Podczas centralnych uroczystości z okazji Święta Policji w Warszawie Prezydent RP Andrzej Duda osobiście odznaczył Przewodniczącego Związku Brązowym Krzyżem Zasługi.

To odznaczenie państwowe ustanowione w 1923 r., nadawane osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom. Przyznawane jest za ofiarną działalność publiczną i działalność charytatywną.

Zatem to ogromne wyróżnienie, dlatego postanowiłem zaprosić podkom. Przemysława Zublewicza i osobiście razem z członkami Zarządu złożyć mu gratulacje, tym bardziej że na co dzień Powiat Pilski dobrze współpracuje z kierowanym przez niego Szkolnym Związkiem NSZZ Policjantów, wspierając wiele jego inicjatyw.

Za tę aktywność Zarząd Powiatu w Pile nominował Związek do prestiżowego tytułu Lider Sukcesu 2019.

Zarząd Szkolny NSZZ Policjantów w Szkole Policji w Pile od lat jest mocno zaangażowany w życie Szkoły oraz Piły i powiatu pilskiego.

Członkowie związku pomagają w organizacji wydarzeń okolicznościowych, ale przede wszystkim niosą pomoc dla funkcjonariuszy i ich rodzin oraz policyjnych emerytów i rencistów, a jeśli zajdzie potrzeba również chorym dzieciom i funkcjonariuszom.

Związkowcy organizują również wiele wydarzeń dla dzieci kadry Szkoły, a także integracyjne dla mieszkańców.

Jeszcze raz gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia Przewodniczącemu jak i wszystkim członkom Szkolnego Związku NSZZ Policjantów i życzymy kolejnych sukcesów.

Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski.

W załączniku List Gratulacyjny

ZAŁĄCZNIKI