Projekt ustawy o Państwowej Służbie Ochrony

(...) Przeprowadzony w grudniu 2015 r. audyt w Biurze Ochrony Rządu wykazał ogromną skalę zaniedbań i zaniechań przede wszystkim w zakresie dramatycznego niedofinansowania budżetu formacji oraz braku koncepcji modernizacji istniejącej struktury organizacyjnej, która nie uległa rzeczywistej ..

2017.05.24 więcej