Kolejna petycja NSZZ Policjantów skierowana do sejmowej komisji.

Złożona przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów w dniu 27 lutego 2019 r. do Kancelarii Sejmu Petycja została skierowana do sejmowej Komisji ds. Petycji. Policyjni związkowcy domagają się w niej podjęcia inicjatywny ustawodawczej w celu wprowadzenia regulacji prawnych przyznających f ..

2019.04.18 więcej