Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

20 maja 2021 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Po przedstawieniu i jednogłośnym przyjęciu porządku obrad, Przewodniczący Rafał Jankowski przedstawił aktualną sytuację związku, toczące się negocjacje i podjęte inicjatywy. Mi ..

2021.05.21 więcej