Wielkanocny Kiermasz Niebieskich Serc Dobroczynności Polisi…

Wielkanocny Kiermasz Niebieskich Serc Dobroczynności Polisi - budowanie więzi i relacji w środowisku małopolskich policjantów i pracowników Policji. Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KWP w Krakowie, Małopolski Zarząd Wojewódzki i Terenowy Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Policji ..

2021.04.02 więcej