Wielkanocny Kiermasz Niebieskich Serc Dobroczynności Polisi…

ilustracja

Wielkanocny Kiermasz Niebieskich Serc Dobroczynności Polisi – budowanie więzi i relacji w środowisku małopolskich policjantów i pracowników Policji.

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KWP w Krakowie, Małopolski Zarząd Wojewódzki i Terenowy Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Policji przy pomocy Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie do współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, zorganizowali „Wielkanocny Kiermasz Niebieskich Serc Dobroczynności Polisi”.

Patronat honorowy Akcji objął Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie – insp. Roman Kuster. Celem tej użytecznej społecznie idei była integracja funkcjonariuszy oraz pracowników Policji zatrudnionych w małopolskim garnizonie oraz zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Inicjatywa pozyskania dla Fundacji środków finansowych powstała w wyniku stwierdzenia, iż wiele inicjatyw na jej rzecz w wyniku pandemii Covid-19 nie miała możliwości się odbyć.

W porównaniu do lat poprzednich, spowodowało to mniejsze wpływy finansowe na rzecz osób, które w szczególny sposób powinny być objęte przez społeczność policyjną opieką i troską
W ramach powyższego projektu uzdolnieni artystycznie policjanci oraz pracownicy Policji, przygotowali i przekazali bezpłatnie wielkanocne ozdoby świąteczne.

Nasz apel spotkał się z bardzo dużym odzewem, o czym świadczy przesłanie z całej Małopolski ponad 700 różnorodnych prac artystycznych wykonanych przez policjantów, pracowników Policji oraz członków ich rodzin.

W wyniku przeprowadzonej zbiórki na konto Fundacji przesłano na dzień dzisiejszy kwotę 10.467,55 i nie jest to ostateczna suma.

Istotną kwestią w całym przedsięwzięciu jest promocja nowej maskotki Małopolskiej Policji przedstawiającej policjantkę. Jest to pierwsza w Polsce maskotka policyjna przedstawiająca kobietę, a imię – Polisia – zostało wybrane w zorganizowanym w zeszłym roku konkursie na jej imię.

 

nadkom. Kinga Leszkiewicz
Wydział Prewencji KWP w Krakowie