Jak przedstawia się sytuacja kadrowa Policji na koniec 2017 roku?

Zarząd Wojewódzki  NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego w odpowiedzi na swoje wystąpienie w sprawie udzielenia informacji publicznej, otrzymał z Komendy Głównej Policji informację o sytuacji kadrowej Policji na dzień 31 grudnia 2017 roku. Tabela zamieszczona w odpowiedzi KGP zawiera m.in. ..

2018.02.07 więcej