Na co KGP przeznacza środki finansowe z wakatów? Pyta Andrzej Szary

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego otrzymał informację Komendy Głównej Policji o wysokości środków finansowych z nieobsadzonych wakatów na dzień 30 czerwca br. Jednocześnie KGP poinformowała o sposobie ich wykorzystania. Według stanu na dzień 30 czerwca 2019' ..

2019.09.23 więcej

Na co idą pieniądze z wakatów?

Związkowcy chcą, żeby pieniądze pochodzące z nieobsadzonych policyjnych etatów trafiały do osób faktycznie wykonujących dodatkową pracę - pisze Bożena Wiktorowska w Gazecie Prawnej w artykule zatytułowanym: "Pieniądze z wakatów idą na delegacje". Każdego roku ustawa budżetowa ok ..

2019.03.29 więcej