ODZNAKA „PONUREGO” ZOSTAŁA WRĘCZONA

Podczas uroczystości na leśnej polanie „Wykus” Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Paweł Dzierżak oraz Przewodniczący Kapituły Pan Jacenty Frydrych odznaczyli dwóch policjantów Honorową Policyjną Odznaką Zasługi im. „Ponurego”. Wyróżniony został insp. Artur Bi ..

2020.09.14 więcej

Odznaka Honorowa Centralnego Biura Śledczego Policji.

Znowelizowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom wprowadza nowy rodzaj odznaki policyjnej - Odznaki Honorowej Centralnego Biura Śledczego Policji. Do ..

2020.08.19 więcej