NADGODZINY W SŁUŻBIE. JEST PROBLEM, CZY GO NIE MA?

Od lipca 2019 roku na podstawie art.33 ustawy o Policji każdy policjant ma prawo do odbioru wypracowanych nadgodzin w formie dnia/dni wolnych lub rekompensaty pieniężnej w wysokości 1/172 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego policjanto ..

2021.08.21 więcej

Nadgodziny w faktach i wyobrażeniach

Dla pojedynczego policjanta ogarnięcie wszystkich zmian, jakie zachodzą w policyjnych przepisach wydaje się raczej niemożliwe, a może nawet i bezsensowne. W końcu nie po to mamy piony, wydziały, czy wyspecjalizowane komórki, żeby każdy policjant zamartwiać się musiał np. o znajomość n ..

2020.02.03 więcej

“Atmosfera niejasności” nie opuszcza sprawy policyjnych nadgodzin

"Zarząd Główny oczekuje na uwagi do opracowania jednoznacznych wytycznych w kwestii rozliczania nadgodzin" - informują policyjni związkowcy. Opracowane przez NSZZ Policjantów pismo to kontynuacja zeszłotygodniowego sporu dotyczącego rozliczania nadliczbowych godzin służby oraz tego, kto od ..

2019.10.31 więcej