Grób śląskiego policyjnego bohatera II RP – uhonorowany

ilustracja

Grób posterunkowego Policji Województwa Śląskiego Wiktora SZWAGLA, poległego na służbie w dniu 14 sierpnia 1939 roku,
na wniosek Przewodniczącego Zespołów Zarządu Głównego i śląskiego NSZZ Policjantów ds. “Opieki Nad Grobami i miejscami pamięci o Policjantach ”
z dnia 9 luty 2024 roku kolegi Macieja DZIERGASA na podstawie art. 3 ust.11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U z 2018r. poz. 2529) z o s t a ł wpisany przez Instytut Pamięci Narodowej do ewidencji grobów weteranów walk o wolność
i niepodległość Polski pod numerem ewidencyjnym – 7922

Posterunkowy PWŚ Wiktor SZWAGIEL wstąpił do w szeregi autonomicznej Policji Województwa Śląskiego w 1924 roku.

Pełnił wzorowo służbę w Szarleju, później przemianowanym na Piekary Śląskie.

W dniu 14 sierpnia 1939 roku otrzymał ostatnie polecenie służbowe w życiu.
W trakcie konwoju do Komisariatu zatrzymanego członka niemieckiej grupy dywersyjnej” Freikorps” został zamordowany strzałami w plecy.

Słowa roty policyjnego ślubowania wypełnił do końca, zginął mając 41 lat.

Pochowany wpierw na cmentarzu w Piekarach Śląskich a po ekshumacji miejsce
doczesnego spoczynku znalazł w rodzinnej miejscowości w Lesku.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!