OŚWIADCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI W SPRAWIE WYPŁAT NADGODZIN DLA POLICJANTÓW

ilustracja

Na skutek interwencji Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów kol. Rafała Jankowskiego, Komendant Główny Policji gen.insp. dr Jarosław Szymczyk odnosząc się do opinii i stanowisk zawartych w piśmie Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji z dnia 21 października br. w sprawie rozliczania ponadnormatywnego czasu służby zapewnia, że pieniądze na wypłatę nadgodzin są zabezpieczone, a biurokratyczne opinie oderwane od rzeczywistości wprowadzają jedynie w błąd środowisko policyjne.

**********

OŚWIADCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI W SPRAWIE WYPŁAT NADGODZIN DLA POLICJANTÓW

Komendant Główny Policji zapewnia wszystkich Policjantów, że pieniądze na wypłatę nadgodzin są zabezpieczone i w określonym przepisami okresie rozliczeniowym będą wypłacane, również za okres kiedy weszły w życie zapisy ustawy o odpłatności za nadgodziny w 2019 roku.

Komendant Główny Policji zawsze na pierwszym miejscu stawia dobro policjantów i ich rodzin.

Zapewniam raz jeszcze, że wypłata uposażenia nie jest zagrożona a biurokratyczne opinie oderwane od rzeczywistości wprowadzają jedynie w błąd środowisko policyjne.

Insp. Mariusz Ciarka – Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji

**********