Komunikat Biura Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

W związku z tym, że według Światowej Organizacji Zdrowia niektóre choroby przewlekłe tzw. współistniejące kwalifikują do grup podwyższonego ryzyka i mogą stanowić zagrożenie dla życia w połączeniu z wirusem COVID-19, Komendant Główny Policji po zasygnalizowaniu tego problemu przez ..

2020.03.20 więcej