Posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP

W dniach od 26 do 27 października 2017 roku, w Gołaszewie k. Włocławka, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Po proceduralnym wstępie, czyli po powitaniu przybyłych przez Prezesa ZG SEiRP Antoniego Dudę, przyjęciu porządku obrad, ..

2017.11.03 więcej