Doceniajmy nasz Fundusz Ochrony Prawnej

W nowym roku działanie dotychczasowych punktów darmowej pomocy prawnej może być zagrożone - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Do tej pory nie ma bowiem ustalonych zasad wyłaniania organizacji mających prowadzić te punkty, ani sposobu udzielania takiej pomocy prawnej RPO spytał ..

2018.11.21 więcej

Podtrzymany wyrok za znieważenie funkcjonariuszy

W drugiej instancji podtrzymany został wyrok między innymi 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej naszych Kolegów. Z całą pewnością sprawa nie miałaby takiego finału, gdyby nie możliwość pokrycia kosztów zastępstwa proc ..

2017.11.06 więcej