Sukces w sprawie, w której NSZZ Policjantów udzielił ochrony prawnej!

ilustracja

Na bazie tego wyroku można w sposób jednoznaczny stwierdzić, że przynależność do NSZZ Policjantów daje wymierne efekty. Malkontenci niech nadal trwają w swoim przekonaniu, ale przyjdzie czas kiedy nie będą mieli się do kogo zwrócić o pomoc.

Funkcjonariusze jednej z wielkopolskich KMP oskarżeni o nadużycie uprawnień i naruszenie nietykalności cielesnej w związku z interwencją, początkowo skazani przez sąd rejonowy, zostali uniewinnieni przez Sąd Okręgowy w Poznaniu.

Sąd w całości podzielił zarzuty apelacji obrońców, którzy podnosili, ze przebieg zdarzeń ustalony przez sąd I instancji jest nieprawidłowy, ocena materiału dowodowego była błędna, a policjantów od tego zarzutu należy uniewinnić. Wyrok jest prawomocny.

Obrony podjął się adw. Mariusz Paplaczyk i adw. Wojciech Wiza z

@Wizapaplaczyk – Dziękujemy!