Sławomir Koniuszy: Słów kilka o etosie

Policjanci na Warmii i Mazurach obchodzą dziś swoje Święto. Obchodzą też swój piękny jubileusz związany z odradzającą się po zaborach państwowością Narodu polskiego i rolą, jaką odegrała ówczesna Policja w budowaniu i umacnianiu tej państwowości. Takie pojęcia jak służba naro ..

2018.07.27 więcej