Sprawa ekwiwalentów za urlop wraca do TK

Po niemal dwóch latach od orzeczenia TK funkcjonariusze doczekali się odpowiednich regulacji. Zostały one wprowadzone specustawą z 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewn ..

2021.03.09 więcej

Rząd wypłacił ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy…

Rząd wypłacił ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy... Komu ? Swoim ministrom. Dlaczego im, a nie tysiącom policyjnych emerytów ? Bo im się to po prostu należało. Po medialnej informacji, że rząd wypłaca ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy ci którzy pomyśleli w tym momencie, że na ..

2019.11.08 więcej