Temat rekompensat za niewykorzystane urlopy i wyrównania nadal aktualny

ilustracja

“Policjanci pójdą do sądów w sprawie urlopów i wyrównania” – takim tytułem opatrzyła red. Bożena Wiktorowska kolejny artykuł w sprawie rekompensat za zaległe urlopy po korzystnym dla funkcjonariuszy wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Funkcjonariusze, którzy przechodzą na emerytury, mają problemy z otrzymaniem rekompensat za zaległy urlop wypoczynkowy lub dodatkowy. A emerytowani dowiadują się, że nie dostaną nawet złotówki wyrównania.

Andrzej Szary

Mamy coraz więcej sygnałów, że policjanci, którzy przechodzą na emerytury, dowiadują się, że ich rekompensata może być policzona przy uwzględnieniu niekonstytucyjnego wskaźnika 1/30, bo nie ma żadnych innych przepisów określających sposób wyliczenia wysokości ekwiwalentu – wyjaśnia Andrzej Szary, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Antoni Duda

W niekorzystnej sytuacji są też byli funkcjonariusze. – Dostają odmowy wypłaty wyrównania z powodu przedawnienia się roszczenia. A przecież Trybunał Konstytucyjny dopiero co wydał wyrok w tej sprawie – zauważa Antoni Duda, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

TK w wyroku z 30 października 2018 r. uznał, że art. 115a ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z konstytucją. To stało się podstawą do przygotowania przez Komendę Główną Policji projektu ustawy, która miała wykonać ten wyrok TK. Zgodnie z nim nowy wskaźnik ma wynosić 1/22 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym.

Problem polega jednak na tym, że projekt owszem zmienia wskaźnik za niewykorzystany urlop, ale będzie mieć zastosowanie wyłącznie do tych osób, które zakończą służbę po wejściu w życie nowych przepisów. I nie ma żadnych przepisów przejściowych określających zasady wypłaty zaległości za kilka lat wstecz – podkreśla Kacper Matlak, pełnomocnik ZG NSZZ Policjantów.

I właśnie z tego powodu związkowcy negatywnie zaopiniowali ów projekt. Komenda Główna Policji, która go przygotowała, odpowiedziała na to pismem z 17 stycznia skierowanym do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji (Pismo SEiRP i odpowiedź KGP publikowaliśmy niedawno tutaj). W swojej odpowiedzi KGP wskazała, że wyrok TK “wyeliminował z systemu prawnego tę część przepisu, która ustala wartość ułamkową uposażenia zasadniczego z dodatkami stałymi niezbędną do ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy”. Ale prawo do rekompensaty nadal istnieje, tyle, że “aktualnie brak jest podstaw prawnych do ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego”.

Taka sytuacja będzie mieć miejsce do czasu ustanowienia nowych przepisów i, jak czytamy w piśmie “znaczenie będzie mieć ewentualne wprowadzenie przez ustawodawcę przepisów przejściowych”. Bo dopiero one mają określić, kto i na jakich zasadach miałby możliwość skorzystania z wyrównania rekompensaty za zaległy urlop.

Związkowcy są oburzeni tą odpowiedzią KGP, podobnie jak eksperci, – Komenda próbuje grać na zwłokę. I zamiast wykonać wyrok Trybunału, chce zmusić uprawnionych do wdania się w wieloletnie spory sądowe – twierdzi Kacper Matlak.

– I pójdziemy do sądów, nie pozwolimy na łamanie prawa zapowiada Antoni Duda.

Cały artykuł B. Wiktorowskiej pod poniższym linkiem.

Fot. Paweł Przybyszewski