Zasłużony dla Zdrowia Narodu

22 czerwca 2021 r. w Lubelskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie uhonorowano Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi medalem „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

2021.06.29 więcej