Zasłużony dla Zdrowia Narodu

ilustracja

22 czerwca 2021 r. w Lubelskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie uhonorowano Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi medalem „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Wśród odznaczonych znaleźli się Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego kol. Dariusz Michajłow i Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Świdniku kol. Ryszard Bundyra. Gratulujemy…