Wojewódzkie obchody Święta Policji, Biskupiec 2017 r.

Współorganizatorami tegorocznych wojewódzkich obchodów Święta Policji byli Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki Policji w Olsztynie i Burmistrz Miasta Biskupiec. Przesądziło to o miejscu głównych uroczystości. Uroczystości rozpoczęła Msz ..

2017.07.31 więcej