Awanse generalskie w Policji

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda awansował sześciu oficerów Policji na stopnie generalskie. Na stopień nadinspektora Policji mianowani zostali: insp. Tomasz Szymański – Z-ca Komendanta Głównego Policji; insp. Michał Ledzion – Komendant Wojewód ..

2020.07.24 więcej

Awanse generalskie w Policji

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 17 lipca 2017 r. mianował dwóch oficerów Policji na pierwszy stopień generalski. Na stopień nadinspektora Policji mianowani zostali: inspektor Paweł Dobrodziej, komendant wojewódzki Policji w Lublinie o ..

2017.07.18 więcej