40-lecie milicyjnej rewolty.

(...) 1 czerwca 1981 roku w siedzibach katowickiego ZOMO i warszawskiego batalionu patrolowego MO odbyły się zjazdy delegatów w celu powołania związku zawodowego funkcjonariuszy Milicji. Zjazd warszawski zgromadził około 700 milicjantów z 37 garnizonów i był bardziej repre ..

2021.06.02 więcej