W Polsat News o kamerach, mobbingu, molestowaniu i wakatach w Policji…

ilustracja

W audycji Roberta Gusty w Polsat News, w poniedziałkowym (18.12.2017′) wydaniu Wydarzeń poruszono na początek sprawę zastosowania kamer na mundurach, które właśnie weszły do użytku w garnizonie stołecznym. Kamery w istotny sposób wpłyną na poprawę pracy funkcjonariuszy, a przede wszystkim zabezpieczą ich samych przed pomówieniami i ze strony osób zatrzymanych. Dla redaktora piszącego tekst dla Polsat News najważniejszym efektem wprowadzenia kamer byłoby uniknięcie sporu o to, co tak naprawdę zawołał kolega do kolegi Kulsonem zwanym…
W dalszym ciągu relacji zajęto się częstymi zmianami na stanowisku Komendanta Stołecznego Policji w aspekcie oskarżeń o mobbing i molestowanie seksualne…
Dopiero w trzeciej kolejności odśnieżania reporter zajął się sprawą kilku tysięcy wolnych miejsc do pracy w Policji – jak to określił.
W materiale wystąpił przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. pomorskiego Józef Partyka, który stwierdził: Jesteśmy mało konkurencyjni w stosunku do poszczególnych firm cywilnych i tych kandydatów jest coraz mniej w naszej firmie. To jest główna bolączka jeśli chodzi o polską Policję – dodał Józef Partyka.
Jak poinformował Robert Gusta na koniec swojego materiału – w tym roku policjanci dostali średnio po 250 zł podwyżki, no i mają też nowy sprzęt – kamery!.

Wyważona wypowiedź wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego zdecydowanie odstawała od utrzymanego we frywolnym stylu materiału poszukującego w każdym zdarzeniu taniej sensacji.