Media podsumowują efekty wczorajszego spotkania związkowców służb mundurowych w MSWiA

ilustracja

Niezastosowanie się do polecenia funkcjonariusza będzie wykroczeniem. Powstanie fundusz, z którego w razie procesu będzie finansowany profesjonalny pełnomocnik dla policjanta – pisze  Katarzyna Wójcik w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej w artykule zatytułowanym: “Służby pod szczególną ochroną”.

Autorka komentuje ustalenia, jakie zapadły podczas wczorajszego (4.12.2019′) spotkania związkowców służb mundurowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kary za znieważenie i napaść na funkcjonariusza zostaną zaostrzone. Niewykonanie polecenia policjanta lub strażnika granicznego będzie wykroczeniem. Ministerstwo ma zadbać także o to, by funkcjonariuszy było stać na profesjonalnych pełnomocników w razie procesu.

Rafał Jankowski

– Komendanci główni otrzymają fundusze na adwokatów, by w sprawach niebudzących wątpliwości funkcjonariusze mieli zapewnioną pomoc prawną. Do tej pory to związki zawodowe wspierały finansowo funkcjonariuszy, gdy np. mieli sprawę za użycie broni podczas służby – autorka cytuje wypowiedź Rafała Jankowskiego, przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Funkcjonariuszom będzie się opłacało pozostać dłużej w służbie. Po 25 latach mają dostać podwyżkę. Następna nastąpi, gdy ich staż wyniesie 28,5 roku. Minister zapewnił, że są zarezerwowane środki na podwyżki dla funkcjonariuszy i zapłatę za nadgodziny. Podniesiony zostanie też równoważnik pieniężny dla funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę na wolnym powietrzu przez co najmniej cztery godziny. Obecnie wynosi zaledwie 2,7 zł. Przedstawiciele resortu zapowiedzieli jego podwyżkę do 12 zł.

Na następnym spotkaniu poruszony zostanie temat art. 15a ustawy o mundurowych emeryturach. Związkowcy chcą, by o tym, czy cywilny staż jest doliczany do lat służby, nie decydowała data wstąpienia do formacji. Zostaną także przedstawione szczegółowe rozwiązania przedstawionych przez MSWiA wczoraj zapowiedzi.

**********

Dziennik Gazeta Prawna – MSWiA proponuje nowe dodatki dla służb mundurowych

Jak podano w komunikacie resortu, stronę społeczną na spotkaniu reprezentowali Rafał Jankowski – przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Krzysztof Oleksak – przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków “Florian”, Krzysztof Hetman – przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa, Marcin Kolasa – przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Bartłomiej Mickiewicz – wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ “Solidarność”.

Ze strony MSWiA oprócz ministra i wiceministra w spotkaniu wziął udział Edward Zaremba, pełnomocnik resortu ds. związków zawodowych.

Tematem spotkania był między innymi stan realizacji postulatów zawartych w porozumieniu podpisanym 8 listopada 2018 roku pomiędzy MSWiA a stroną społeczną. Zakładało ono m.in. podwyżkę o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r., pełnopłatne nadgodziny dla funkcjonariuszy oraz rezygnację z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę.

“Minister zapowiedział wprowadzenie rozwiązania motywującego, które umożliwi przyznawanie dodatkowych świadczeń pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dla mundurowych przewidziane są dodatki, pierwszy po 25 latach służby, a drugi po 28,5” – czytamy w środowym komunikacie resortu.

Jak podano, minister Mariusz Kamiński w czasie spotkania poinformował stronę związkową o podniesieniu norm wyżywienia oraz związanych z nimi ekwiwalentów w zamian za wyżywienie. Ich wysokość po zmianach wyniesie obecnie 12 zł. W tym zakresie rozpoczęte zostaną niezbędne prace legislacyjne.

Szef MSWiA zapowiedział również, że wprowadzane będą też zmiany związane z ochroną prawną funkcjonariuszy. Chodzi między innymi o podniesienie kar za czynną napaść, naruszenie nietykalności lub znieważanie funkcjonariusza.

“Omówione zostały też bieżące zagadnienia związane z kwestiami legislacyjnymi i finansowymi. Strona związkowa podkreśliła konieczność rozwiązania kwestii związanej z artykułem 15a ustawy emerytalnej. Wspólnie uzgodniono, że kolejne spotkanie odbędzie się jeszcze grudniu tego roku, podczas którego przedstawione zostaną propozycje” – wskazano w komunikacie.

***********

Prawo.pl – Będą nowe dodatki dla służb mundurowych

Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiada wprowadzenie rozwiązania motywującego, które ma umożliwić przyznawanie dodatkowych świadczeń pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Pierwszy dodatek miałby być przewidzianym po 25 latach służby, drugi po 28,5

Ta propozycja została przedstawiona podczas spotkania szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i wiceministra resortu Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych. Tematem był między innymi stan realizacji postulatów zawartych w porozumieniu podpisanym 8 listopada 2018 roku pomiędzy MSWiA a stroną społeczną. Zakładało ono m.in. podwyżkę o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r., pełnopłatne nadgodziny dla funkcjonariuszy oraz rezygnację z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę.

Zachęta motywacyjna dla najbardziej doświadczonych
Minister Kamiński zapowiedział, że wprowadzone zostaną dwa dodatki motywacyjne. Mają być przeznaczone dla doświadczonych funkcjonariuszy. Jak poinformował resort, pierwszy mogliby dostać po 25 latach służby, drugi po 28.5.

W trakcie spotkania poinformowano też stronę związkową o podniesieniu norm wyżywienia oraz związanych z nimi ekwiwalentów w zamian za wyżywienie. Ich wysokość po zmianach wyniesie obecnie 12 zł. – W tym zakresie rozpoczęte zostaną niezbędne prace legislacyjne – dodaje resort.

Funkcjonariusze będą lepiej chronieni
Szef MSWiA zapowiedział również zmiany związane z ochroną prawną funkcjonariuszy. Chodzi między innymi o podniesienie kar za czynną napaść, naruszenie nietykalności lub znieważanie funkcjonariusza.

Związkowcy poruszyli też kwestie emerytur funkcjonariuszy, a konkretnie art. 15a, którego zmiany się domagają. Na początku sierpnia wystąpili w tej sprawie do marszałka Sejmu.

Zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy zaopatrzeniu emerytalnym, jest logiczną koniecznością, oczekiwaną przez funkcjonariuszy wszystkich służb podległych MSWiA – uzasadniali. 

Chodzi o zniwelowanie różnic powstałych w związku z wejściem w życie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy z 1994 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, emerytury dla funkcjonariuszy ustala się według różnych zasad zależnych od tego, kiedy wstąpili do służby: dla funkcjonariuszy pozostających w służbie przed 2 stycznia 1999 roku, dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 roku, a przed 23 lipca 2003 roku oraz dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po 23 lipca 2003 roku.

Na spotkaniu z szefem MSWiA ustalono, że kwestia będzie tematem kolejnego, jeszcze grudniowego spotkania

Zebrał (jp)