Andrzej Szary dla Radia TOKFM – Przepisy powinny być bardziej precyzyjne, bez miejsca na interpretacje.

ilustracja

Przepisy powinny być bardziej precyzyjne, bez miejsca na interpretacje – policyjny związkowiec o interwencjach – Wywiadu pod tym tytułem udzielił Andrzej Szary 14 kwietnia 2020, red
Agnieszce Lichnerowicz w Radio TOK FM

Podcast z nagraniem wywiadu do odsłuchania – tutaj