Zasłużony dla ruchu związkowego odszedł na wieczną służbę.

ilustracja

9 stycznia 2022 roku na wieczną służbę odszedł Nasz Kolega. Od zawsze związany z ruchem związkowym w Polsce.

Śpij Kolego!

_______

Mirosław Basiewicz. Ur. 14.01.1958 r. w Warszawie. Wykształcenie średnie techniczne.
Emeryt policji (starszy sierżant). Licencjonowany przewodnik turystyczny i pilot wycieczek.
W latach 2007-2016 prowadził regionalną działalność wydawniczą związaną z
współczesnością i dziedzictwem oraz z historią Suwalszczyzny. Studiuje prawo, specjalność —
zarządzanie państwem.
W 1981 r., współzałożyciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego MO
i przewodniczący tego Związku w Warszawie oraz członek Prezydium Krajowego ww.
Związku.
17 czerwca 1981 r. za swoje przekonania, poglądy i działania na rzecz demokratycznych
przemian w Polsce wydalony z pracy w KSMO Warszawa. Otrzymał tzw. „Wilczy bilet”. W tym
okresie nawiązał współpracę z Solidarnością, z działaczami opozycji demokratycznej
i antykomunistycznej oraz z Episkopatem Polski. Trzy razy był przyjęty na audiencji przez
Prymasa Polski Józefa Glempa.
Był współtwórcą i współpracownikiem tajnego zespołu w strukturach Solidarności Regionu
Mazowsze. Celem Zespołu było ujawnianie tajnych współpracowników komunistycznego MSW
usadowionych w Solidarności.
W 1981 r., pomimo młodego wieku (23 lata) uczestniczył jako gość honorowy w I Zjeździe
Solidarności w Gdańsku w „Hali Oliwii”, a także Uczestniczył w I Zjeździe Biur
Interwencyjnych Solidarności w Bielsku- Białej.
W 1981 r., SB oskarżało go o zdradę Stanu PRL.
20 grudnia 1981 r., został osadzony w Areszcie Śledczym w Białotęce (tzw. internowanie),
gdzie przebywał siedem miesięcy. W areszcie prowadził dziesięciodniową głodówkę. Pomimo
represji, szantażu nie podpisał „lojalki’. Nie wydał również list z danymi i nazwiskami około
trzydziestu tysięcy pracowników MO i MSW popierających ideę utworzenia NSZZ MO, czym
uratował ich i ich rodziny przed represjami. W czasie pobytu w areszcie wmawiano jemu
współpracę z Centralną Agencją Wywiadowczą USA oraz proponowano bilet z Polski w jedną
stronę, jak i wiele innych „godnych” propozycji.
W 1982 r., po stanowczej odmowie pracy na rzecz kontrwywiadu komunistycznego MSW
został zmuszony przez SB do opuszczenia Warszawy.
W 1987 r., był pomysłodawcą i współzałożycielem Obywatelskiego Komitetu Poszukiwań
Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w Lipcu 1945 r., którego celem było wyjaśnienie
okoliczności i ustalenie miejsca pochówku ofiar największej zbrodni komunistycznej dokonanej
na Narodzie Polskim po II wojnie światowej, zwanej „Obławą Augustowską” lub „Małym
Katyniem”.
W 1991 r. uczestniczył w pracach Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej Służby
Bezpieczeństwa w Suwałkach.
W latach w latach 2005-2007 był wiceprzewodniczącym zarządu krajowego Związku
Zawodowego Rolników „Ojczyzna” oraz dyrektorem biura krajowego tego Związku. W tym
okresie uczestniczył w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W grudniu 2021 roku został Prezesem Stowarzyszenia im. Księdza Jerzego Popiełuszki
w Suwałkach.
Pozytywna postać wielu artykułów w prasie polskiej i zagranicznej oraz audycji telewizyjnych
i reportaży radiowych. Jego nazwisko pojawia się w kilku wydaniach książkowych. Czołowa
postać pełnometrażowego filmu dokumentalnego, reżyserii Greczynki Atheny Sawidis pt.
„Zakazani milicjanci”. Film został pokazany przez program I Telewizji Polskiej.
W1989 r.—nagrodzony przez Instytut im.Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.
W 1990 r. — odznaczony przez wojewodę suwalskiego i tygodnik „Krajobrazy” medalem im.
Wawrzyńca Gałaja za „Odwagę w myślenia i działaniu”.
W 2004 r. — za działalność społeczną na rzecz rolnictwa, odznaczony przez ministra rolnictwa
odznaką „Zasłużony dla rolnictwa”.

W2007 r.—odznaczony przez zarząd krajowy NSZZ Policjantów „Złotą odznaką”.
W 2007 r. — IPN nadał jemu zaszczytny tytuł „Kustosza Pamięci Narodowej”.
W 2009 r. — w uznaniu wybitnych zasług dla Narodu Polskiego i Państwa Polskiego odznaczony
przez Prezydenta RP. Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W 2011 r. — odznaczony medalem „XX-lecia NSZZ Policjantów”
W 2013 r. — uhonorowany przez Kapitułę Ryngrafu Żołnierzy Wyklętych zaszczytnym
tytułem „Strażnika Godności i Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
W2015 r.— z rąk prezydenta m. Suwałki otrzymał medal „ W uznaniu zasług”
W 2015 r. — został umieszczony w Encyklopedii PolicjiPolskiej.
W2016 r.—odznaczony przez Prezydenta RP. Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności.
W 2016 r. — otrzymał status działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej
z powodów politycznych.

W 2019 r. został odznaczony medalem „100 Lecia Powstania Policji Państwowej”