Reakcja ministra na wniosek Rady FZZSM

12 kwietnia na posiedzeniu Podzespołu Problemowego do spraw Służb Mundurowych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego Minister Zieliński odniósł się do wniosku Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowanego do pani premier w sprawie urealnienia dialogu ..

2017.04.15 więcej