Obradował Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego

ilustracja

18 czerwca 2020′ z zachowaniem reżimu sanitarnego obradował ZW NSZZ Policjantów, który zatwierdził Decyzje Prezydium ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego oraz podjął uchwały w sprawach pilnych dotyczących interesu wielkopolskich policjantów.

Zarząd Wojewódzki m. in. postanowił:

  • skierować wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji celem wyróżnienia nagrodami motywacyjnymi policjantów, którzy nie zostali ujęci w ramach środków przyznanych na nagrody z tytułu walki z COVID – 19 przez Komendanta Głównego Policji,
  • skierować wniosek do kierowników jednostek wielkopolskiej Policji celem zmiany postępowania odnośnie rozliczenia nadgodzin za I półrocze 2020 roku, gdyż to co miało miejsce przy rozliczeniu nadgodzin za II półrocze 2019 roku w ocenie ZW NSZZ P jest niezrozumiałe patrząc na możliwości budżetu państwa oraz interes ekonomiczny podwładnych,
  • pokryć koszty zastępstwa procesowego w związku z prowadzonymi postępowaniami karnymi i dyscyplinarnymi wobec członków NSZZ Policjantów,
  • dofinansować przedsięwzięcia organizowanie przez Zarządy Terenowe NSZZ Policjantów,
  • przyjąć uchwałę w sprawie zdalnej pracy ZW NSZZ Policjantów w związku ze stanami nadzwyczajnymi np. jak walka z epidemią koronawirusa,
  • wystąpić do Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z wnioskiem o realizację porozumienia MSWiA dotyczącego art. 15a ustawy emerytalnej,
  • aneksu do porozumienia ZW NSZZ P województwa wielkopolskiego z Komendantem Wojewódzkim Policji z 2016 roku,
  • przyznania zapomóg członkom Związku, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.