Posiedzenie ZTEiR NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowie