ZG NSZZ Policjantów złożył w Sejmie Petycję w sprawie uchylenia lub zmiany art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. – o Policji.

ilustracja

W załączniku zamieszczamy petycję przekazaną do Kancelarii Sejmu w dniu 14 lutego 2019 r.

(…) Uprawnienie do otrzymania czasu wolnego zgodnie z powołanym przepisem nie przysługuje policjantowi za okres pełnienia służby lub obowiązków na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym. W konsekwencji oznacza to, że policjant uprawniony do dodatku funkcyjnego i zwalniany ze służby nie nabywa prawa do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany czas wolny od służby, o którym mowa w art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji (…)

(…) Zarząd Główny NSZZ Policjantów stoi na stanowisku, że ustawodawca niezwłocznie powinien zająć się wskazanym problemem i ukrócić niesprawiedliwe traktowanie tysięcy funkcjonariuszy Policji. W interesie publicznym jest uregulowanie tego problemu w sposób sprawiedliwy, tak, aby morale policjantów było wysokie a funkcjonariusze na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych byli dodatkowo i uczciwie wynagradzani a nie dyskryminowani z uwagi na regulację związaną z instytucją dodatku funkcyjnego w polskim systemie prawnym (…)

Treść całej petycji w załączniku