Zawiódł albo człowiek, albo przepisy – wniosek do MSWiA ws. policjantów z Konina

ilustracja

Rafał Jankowski wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zbadanie okoliczności ujawnienia danych personalnych policjantów z Konina, którzy w dniu 14 listopada 2019 r. podjęli interwencję zakończoną śmiertelnym postrzeleniem 21-letniego mężczyzny.

Wnioskodawca oczekuje, że Minister w ramach swoich kompetencji zbada, czy narażenie policjantów na niebezpieczeństwo było efektem błędu człowieka – jakimś zaniedbaniem ze strony organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo policjantów – czy też efektem „dziurawego” prawa. Gdyby się okazało, że problem tkwi w przepisach, NSZZ Policjantów wyraził oczekiwanie, że Minister przygotuje i przeprowadzi stosowną nowelizację.

Treść uzasadnienia

Zagrożenie na jakie narażeni zostali policjanci z Konina w związku z podjętą przez nich interwencją utwierdziło Zarząd Główny NSZZ Policjantów w przekonaniu, że obowiązujące przepisy nie zapewniają policjantom oraz członkom ich rodzin należytej ochrony. Sytuacja, w której od policjantów oczekuje się bezwzględnej konsekwencji i ofiarności przy wypełnianiu obowiązków służbowych, nie gwarantując przy tym odpowiedniej ochrony, z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i jego obywateli wydaje się absolutnie niedopuszczalna. Policjanci mając świadomość, że w niektórych przypadkach na skutek należycie wypełnionych obowiązków służbowych mogą narazić się na niebezpieczeństwo i ostracyzm społeczny, zmuszeni będą unikać takich sytuacji. W ocenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów jest to niebezpieczne zarówno dla samych policjantów, jak i ogółu społeczeństwa oczekującego od Policji skuteczności.

Jeśli w wyniku przeprowadzonej przez Pana Ministra kontroli potwierdzą się obawy Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, konieczne będzie przygotowanie i wdrożenie odpowiednich rozwiązań prawnych. Zwracając uwagę na pilność tej sprawy, deklaruję gotowość do udzielenia niezbędnego wsparcia.

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
/-/ Rafał JANKOWSKI

Pismo w załączniku