Uzgodniono sposób podziału podwyżek dla pracowników cywilnych resortu

ilustracja

Wiceminister Jarosław Zieliński spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych pracowników cywilnych resortu. Ustalono zasady podziału podwyżek wynagrodzeń, które zostały uzgodnione w ubiegłym roku.

Ustawa modernizacyjna przewiduje od 1 stycznia 2019 r. wzrost wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa o 300 zł miesięcznie. Zgodnie z porozumieniami z września 2018 r. zawartymi między MSWiA i stroną społeczną, w opracowaniu sposobu podziału środków i wypracowaniu zasad dokonania podwyżek powinni wziąć udział przedstawiciele związków. Piątkowe (1 lutego br.) spotkanie stanowiło wypełnienie tych postanowień.

MSWiA, po wrześniowych rozmowach ze stroną społeczną, zaproponowało, by podwyżka o 300 zł dotyczyła każdego pracownika tych formacji. Przedstawiciele związków zaakceptowali tę propozycję. Takie stanowisko zostanie przedstawione komendantom głównym służb oraz ministrowi spraw wewnętrznych i administracji.

– Cieszę się, że jest zgoda co do zasad wdrożenia tej podwyżki. W przewidzianym do opracowania i realizacji nowym Programie Rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2021-2024, chcemy jeszcze mocniej postawić na kapitał ludzki, być może uda się wypracować jeszcze bardziej motywacyjny model podwyżek dla poszczególnych grup pracowniczych – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński.

Wiceszef MSWiA podziękował stronie społecznej za aktywny udział w spotkaniu oraz konstruktywną współpracę.

– To niezwykle istotne, by słuchać siebie uważnie i razem wypracowywać rozwiązania – podsumował wiceminister Jarosław Zieliński.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele m.in. ZK ZZP MSWiA, NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych Policji, Zarządu Krajowego NZZ Policji, NSZZ Pracowników Policji, ZZ Pracowników Policji, OZZ Pracowników Administracji Rządowej.