Spotkanie Zespołu Tematycznego ds. “Opieki Nad Grobami Poległych Policjantów”

ilustracja

Realizując uchwałę Zarządu Głównego,w dniu 4 marca 2019′ w Warszawie, odbyło się spotkanie Zespołu Tematycznego ZG NSZZ Policjantów powołanego ds.”Opieki Nad Grobami Poległych Policjantów”

W spotkaniu udział wzięli:
kol.Kazimierz BARBACHOWSKI – ZW NSZZ Policjantów woj.śląskiego,
kol.Dariusz BRZEZICKI – ZW NSZZ Policjantów woj.mazowieckiego,
kol.Piotr MIKITIUK – ZW NSZZ Policjantów woj.lubelskiego,
kol.Witold CIEŚLEWICZ – ZW NSZZ Policjantów woj .kujawsko-pomorskiego,
kol.Maciej DZIERGAS – ZW NSZZ Policjantów woj.śląskiego,
oraz na zaproszenie Zespołu – kol.Artur GARBACZ – ZW NSZZ Policjantów woj.lubelskiego.

W trakcie spotkania wybrano jednogłośnie Przewodniczącego Zespołu, którym został kol.Maciej DZIERGAS. Wiceprzewodniczącym Zespołu wybrano kol. Piotra MIKITIUKA, a na Sekretarza zespołu powołano kol.Kazimierza BARBACHOWSKIEGO

Jedną z pierwszych decyzji zespołu, była propozycja włączenia do jego składu kol. Artura Garbacza, w miejsce kol. Sławomira Teleona, którego stan zdrowia, niestety nie pozwala na dalszy udział w jego pracach. Podstawą decyzji Zespołu była złożona przez kol. Teleona rezygnacja. Zmiana ta zostanie zgłoszona i poddana zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie.

5 marca br. Zespół Tematyczny Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ds.”Opieki Nad Grobami Poległych Policjantów” spotkał się w siedzibie Biura Historii i Tradycji KGP w Warszawie z jego Dyrektorem nadkom.Krzysztofem MUSIELAKIEM.

Na spotkaniu poruszono szereg zbieżnych tematów dot.realizacji wspólnych przedsięwzięć w sprawie zadbania o groby poległych policjantów. Godnym uwagi pozostaje fakt, iż w tym szczególnym dla wszystkich policjantów roku 100-lecia powstania Policji Państwowej, tak Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP, jak i członkowie naszego zespołu uznali, iż należy zintensyfikować wspólne działania zmierzające do zadbania o jak największą ilość grobów funkcjonariuszy Policji Państwowej.

Zakres i skala działań biorąc pod uwagę całość tematyki, jak i wieloletnie zaniedbania w zakresie dbania o miejsca wiecznego naszych kolegów jest ogromna, tak w kraju jak i na kresach wschodnich.
Istotnym w odczuciu członków zespołu a także nadkom. Krzysztofa Musielaka jest przygotowanie projektu stosownego porozumienia pomiędzy KGP a Zarządem Głównym NSZZ Policjantów – w zakresie wspólnego działania, wzajemnej pomocy i zaangażowania innych Biur KGP.

Projekt takiej uchwały zostanie zgłoszony na najbliższym posiedzeniu Zarząd Główny, a po jego zatwierdzeniu zostanie wystosowane pismo na ręce Komendanta Głównego Policji z zaproszeniem do podpisania porozumienia.

Porozumienie to zagwarantowałoby zaangażowanie we wspólne działania nie tylko Biura Historii i Tradycji KGP ale i innych podmiotów ze strony służbowej.

Ponadto na spotkaniu podjęto decyzje, aby z dniem dzisiejszym zespół tematyczny rozpoczął koordynacje już istniejących przedsięwzięć realizowanych przez zarządy NSZZ Policjantów w kraju, m.in projekt ZW NSZZ Policjantów woj.śląskiego – patronat mogiły policjanta II RP w Kisielinie /Wołyń / oraz budowę pomnika ku czci pomordowanych policjantów realizowanego przez ZW NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego.

Maciej Dziergas

Przewodniczący Zespołu Tematycznego