Prezydium Zarządu Wojewódzkiego FZZ w Olsztynie uzupełniło swój skład

ilustracja

W dniach 7 – 8 maja 2019 r. w Dorotowie obradował Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych w Olsztynie. Uzupełniono skład Prezydium do 9. wiceprzewodniczących, wybrano członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy i przyjęto wstępny projekt Regulaminu Działania Prezydium określający kompetencje jego członków.

Wśród gości w posiedzeniu uczestniczyli: Bernard Cieślik, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Forum Związków Zawodowych, Antoni Duda – Prezes Zarządu „Forum Invest” oraz Jarosław Kowalczyk – Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie wraz ze swoim zastępcą Łukaszem Sztychem.

W sensie wyborczym, obrady w Dorotowie stanowiły kontynuację wyborów, jakie odbyły się w dniu 15 lutego 2019 r., kiedy to wybrano przewodniczącego ZW i dwóch wiceprzewodniczących. Nowo wybrany przewodniczący poprosił wówczas delegatów, o czas na zapoznanie się ze wszystkimi członkami ZW i z ich kompetencjami, by umożliwić wykorzystanie tych kompetencji w realizacji zadań spoczywających w szczególności na Prezydium.

Poza elementem wyborczym i dyskusją nad kształtem Regulaminu Działania Prezydium, określającego kompetencje jego członków, Zarząd Wojewódzki miał okazję zapoznać się zapleczem, jakim dysponuje Forum Związków Zawodowych jeśli chodzi o możliwości korzystania z wypoczynku przez pracowników i członków ich rodzin w obiektach administrowanych przez „Forum Invest”.

Jedną z ważniejszych części posiedzenia było spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy i jego zastępcą. Na gruncie wystąpienia poświęconego uprawnieniom Państwowej Inspekcji Pracy i programom realizowanym przez tę instytucję omówiono wspólne obszary współpracy oraz poszukiwano sposobów współdziałania w ramach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ale również poza tą procedurą. Sporą część dyskusji poświęcono sytuacji związanej z trwającym od kilku już lat sporem zbiorowym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie.

Przy okazji spotkania z Wojewódzkim Inspektorem Pracy załatwiono kwestię związaną z reprezentantem Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Komisji Konkursowej na „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”, desygnując Panią Barbarę Bonisławską. Natomiast kandydatem na najaktywniejszego SIP-owca został Pan Zdzisław Sak z kętrzyńskich wodociągów.

Po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających Prezydium Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Olsztynie ukonstytuowało się w następującym składzie:

 • przewodniczący ZW – Sławomir Koniuszy (NSZZ Policjantów),
 • wiceprzewodniczący-sekretarz ZW – Maciej Kuszilek (NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej),
 • wiceprzewodniczący-skarbnik ZW – Kamil Bachanowicz (NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa),
 • wiceprzewodnicząca ZW – Elżbieta Butkiewicz (Ogólnopolski ZZ Pielęgniarek i Położnych),
 • wiceprzewodniczący ZW – Krzysztof Bączek (Federacja ZZ Kolejarzy),
 • wiceprzewodniczący ZW – Adam Hajduczenia (ZZ Aktorów Polskich),
 • wiceprzewodniczący ZW – Zbigniew Sikorski (Porozumienie ZZ „Kadra”),
 • wiceprzewodniczący ZW – Sylwester Sieklicki (Krajowy ZZ Pracowników ZUS „Niezależni”),
 • wiceprzewodniczący ZW – Andrzej Tymecki (Porozumienie ZZ „Kadra”),
 • wiceprzewodniczący ZW – Grzegorz Paciulan (NSZZ „Solidarność” – 80),
 • członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy – Henryk Kołecki (NSZZ Policjantów).

Drugim członkiem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy został Waldemar Linowski (ZZ Pracowników Warsztatowych).

Łukasz Abramski

Więcej fotografii pod poniższym linkiem: