Pomagamy Was zabezpieczyć

ilustracja

Dzięki wspólnej inicjatywie przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego, Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Katowicach oraz Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach w marcu przekazano kwotę 400 000 zł ze środków finansowych Funduszu Prewencyjnego PZU KWP w Katowicach na zapewnienie szczególnych środków profilaktycznych mających na celu maksymalne ograniczenie możliwości wystąpienia zachorowań wśród policjantów oraz pracowników Policji.

Do chwili obecnej, dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy pracowników Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach zakupiono między innymi znaczne ilości środków ochrony osobistej (kombinezonów ochronnych, rękawiczek i maseczek jednorazowych), płynów do dezynfekcji oraz pneumatyczny namiot ratowniczy NPS 37 wraz z pełnym wyposażeniem / na zdjęciu/

Powyższe środki sukcesywnie trafiają już do jednostek Policji garnizonu śląskiego

Rzecznik Prasowy
ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego
Maciej Dziergas