O wakatach, milionach nadgodzin, braku specjalistów i oficerów..

ilustracja

O wakatach, milionach nadgodzin, braku specjalistów i oficerów – pisze Renata Byżycka w tygodniku Fakty i Mity w artykule zatytułowanym: “Policja bez policjantów”.

(…) konsekwencją dużej ilości wakatów jest generowanie ogromnej ilości nadgodzin. Z danych opublikowanych przez Komendę Główną Policji wynika, że wypracowanych i nierozliczonych nadgodzin w Policji za pierwsze półrocze 2019′ było ponad 2,6 mln.(…) Sam fakt występowania tak wielu nadgodzin nie oznacza, że funkcjonariusze powinni się spodziewać wypłaty ekwiwalentu. Powszechnie stosowaną metodą jest rozliczenie w naturze. Zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązują półroczne okresy rozliczeniowe (…) Wśród policjantów panuje przekonanie, że naczelnik, który wykazałby nadgodziny do rekompensaty finansowej, szybko pożegnałby się ze swoim stanowiskiem (…) Z opublikowanych przez KGP materiałów wynika, że najpoważniejszą lukę kadrową Policja odnotowuje w korpusie oficerskim. Z uwagi na niedobór kandydatów spełniających kryteria przyjęcia do służby w tej chili brakuje około 10 tys. oficerów (…)

Omówienie (jp)

Cały tekst w dzisiejszym wydaniu tygodnika Fakty i Mity (Nr 40/2019 str.12.