NOWI OFICEROWIE W GARNIZONIE DOLNOŚLĄSKIM

ilustracja

22 czerwca 2021 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu odbył się uroczysty apel, podczas którego Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu inspektor Dariusz Wesołowski wręczył akty mianowania na pierwszy stopień oficerski policjantkom i policjantom dolnośląskiego garnizonu. Wspólnie z I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektorem Krzysztofem Noculakiem gratulowali nowo mianowanym.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Kapelan KWP we Wrocławiu ks. kanonik Stanisław Stelmaszek, I Wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Zarządu NSZZP asp. szt. Roman Buczkowski oraz kadra kierownicza dolnośląskiego garnizonu policji.

Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2019 i 2020 roku nasz garnizon zyskał 69 oficerów. Są to policjanci, którzy ukończyli studia lub odpowiedni kurs i zdali egzamin w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Niestety pandemia oraz związane z nią ograniczenia spowodowały, że przez długi czas nie mogła odbyć się uroczystość związana z wręczeniem aktów mianowania.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski na terenie Oddziału Prewencji Policji wręczył akty mianowania nowym oficerom. Wraz z I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektorem Krzysztofem Noculakiem gratulowali świeżo mianowanym.

W krótkim wystąpieniu Komendant Wojewódzki insp. Dariusz Wesołowski podkreślał jak ważny jest rozwój osobisty, kształcenie się, sięganie po wiedzę z różnych dziedzin, by móc doskonalić się w naszej formacji, awansować i piastować stanowiska kierownicze.

Wszystkim mianowanym oficerom i ich rodzinom gratulujemy. Życzymy kolejnych sukcesów i spełnienia zawodowego.

asp. szt.. Monika Kaleta
Zespół Prasowy
KWP we Wrocławiu