MON zapowiada podwyżki pensji dla żołnierzy

ilustracja

Zgodnie z propozycją ministra obrony, uposażenia żołnierzy zawodowych wzrosną w przyszłym roku, wraz z dodatkami, średnio o 624 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniesie ponad 6 tys. zł – poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej.

Wzrośnie zarówno kwota bazowa, jak i mnożnik. Mnożnik, według którego ustala się przeciętne uposażenie brutto, jest określany w rozporządzeniu prezydenta.

Jak poinformował resort obrony, szef MON Mariusz Błaszczak wystąpił we wrześniu do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o zwiększenie tzw. mnożnika kwoty bazowej, tj. czynnika, który wpływa na wysokość uposażenia żołnierzy zawodowych. “Propozycja szefa MON zakłada, że w 2020 roku przeciętne uposażenie wzrośnie o 624 zł z uwzględnieniem przysługujących żołnierzom dodatków (w tym ‘trzynastki’)”- zaznaczył resort.

Po wprowadzeniu podwyżek, przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych z dodatkami i miesięczną równowartością dodatkowego uposażenia rocznego, ma wynosić 6153 zł (dotychczas było to 5529 zł). Propozycja uwzględnia przewidziane w projekcie ustawy budżetowej podwyższenie kwoty bazowej do wysokości 1614,69 zł (obecnie 1523,29 zł) oraz wzrost wielokrotności tej kwoty mnożnika do wysokości 3,811 (aktualnie 3,63).

Dotychczasowe podwyżki w Wojsku Polskim
Ministerstwo obrony zaznaczyło, że dzięki inicjatywie Mariusza Błaszczaka, odmrożone zostały kwoty bazowe wpływające na wysokość żołnierskich pensji, co pozwoliło na systematyczne podwyższanie uposażeń. Resort przypomniał decyzję szefa z 2018 r o przeznaczeniu na podwyżki dla żołnierzy na obecny rok 710 mln zł. Od początku 2019 roku uposażenia zasadnicze żołnierzy – w zależności od stopnia wojskowego – wzrosły średnio o od 200 zł do 550 zł.

“Były to najwyższe podwyżki w Wojsku Polskim od lat. Ich wypłata to realizacja jednego z priorytetów ministra Mariusza Błaszczaka. W Ministerstwie Obrony Narodowej konsekwentnie podejmowane są działania, aby zawód żołnierza był konkurencyjny wobec innych, także pod względem zarobków i perspektyw, aby zainteresować służbą wojskową więcej chętnych i zwiększyć liczebność Wojska Polskiego” – oświadczyło ministerstwo.

W bieżącym roku podwyżka wyniosła średnio 450 zł dla szeregowych, 410-550 zł dla podoficerów, od 300 zł do 530 zł dla oficerów. W korpusie generalskim podwyżki wyniosły od 200 zł do 350 zł.

W marcu minister zatwierdził także podwyżki dla cywilnych pracowników wojska o średnio 300 zł brutto z wyrównaniem od 1 stycznia – resort zapowiedział także starania, by w 2020 podwyżki płac dla tej grupy wyniosła przeciętnie 500 zł.