KWP Poznań – Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej

ilustracja

13 listopada 2019 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej, odbyła się uroczysta zbiórka wielkopolskich policjantów oraz pracowników Policji. Uroczystość, w której uczestniczyli licznie zaproszeni goście była wyjątkową okazją do złożenia ślubowania przez 94 nowo przyjętych stróżów prawa

Podczas zbiórki Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka odebrał uroczyste ślubowanie od nowo przyjętych policjantów i policjantek, którzy słowa roty ślubowania wypowiedzieli w obecności przełożonych, członków swoich rodzin oraz licznie przybyłych gości, wśród których nie zabrakło posłanki do Parlamentu Europejskiego Pani Andżeliki Możdżanowskiej, Wicewojewody Wielkopolskiego Pani Anety Niestrawskiej, przedstawicieli samorządów wielkopolskich, a także reprezentantów zaprzyjaźnionych służb, urzędów i instytucji.

Po odebraniu ślubowania komendant insp. Piotr Mąka wręczył promesy nagrodowe czterem policjantom, którzy ukończyli kurs podstawowy z najlepszymi wynikami.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie policjantom oraz pracownikom Policji wyróżnień, medali oraz odznaczeń państwowych i resortowych, a także aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Osobom, które wspierają wielkopolskich mundurowych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców zostały wręczone Medale za Zasługi dla Policji oraz medale okolicznościowe z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Medale te trafiły także do rąk policjantów i pracowników Policji, których wyróżniono w ten sposób za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków.

Policjantom oraz emerytom policyjnym Medale ZW NSZZ P województwa wielkopolskiego oraz ZG NSZZ P wręczył podinsp. Andrzej Szary, Przewodniczący ZW i asp. sztab. Dariusz Żak, Wiceprzewodniczący ZW.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego wystawił również podczas uroczystości poczet funkcjonariuszy OPP w Poznaniu ze Sztandarem swojej Organizacji.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. W swoich wystąpieniach Pani Andżelika Możdżanowska posłanka do Parlamentu Europejskiego oraz Pani Aneta Niestrawska Wicewojewoda Wielkopolski, podkreślały profesjonalizm działania wielkopolskich stróżów prawa na rzecz bezpieczeństwa obywateli oraz rolę jaką odgrywają w tym pracownicy Policji. Zaproszony na mównicę kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ksiądz Prałat Stefan Komorowski życzył powodzenia nowo przyjętym policjantom i policjantkom oraz zapewnił ich o swoim wsparciu duchowym.

Głos zabrała także Przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Policji województwa wielkopolskiego Pani Lucyna Jaworska-Wojtas, która wskazała na rolę pracowników Policji, wspierających policjantów w ich służbie.

Szef wielkopolskich policjantów insp. Piotr Mąka w swoim wystąpieniu podziękował za obecność zgromadzonym na uroczystości – policjantom, pracownikom oraz wszystkim przyjaciołom Wielkopolskiej Policji za wsparcie, pomoc i życzliwość.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych pod batutą kapelmistrza mjr. Pawła Joksa.

Iwona Liszczyńska