Konferencja Sprawozdawcza Zarządu Dolnośląskiego NSZZ Policjantów

ilustracja

W 2019 roku mija połowa VII kadencji istnienia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. Dolnośląskiego. W związku z powyższym w dniach 7 i 8 marca 2019 r. w miejscowości Boguszów-Gorce zwołana została Konferencja Sprawozdawcza na połowę kadencji obecnego zarządu wojewódzkiego.Na konferencję zaproszeni zostali członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzka Komisja Rewizyjna, 81 delegatów związku z naszego województwa oraz: Rafał Jankowski Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, nadinspektor Tomasz Trawiński Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, komisarz Krzysztof Lewandowski p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu, Łukasz Ciesielski Dyrektor ds. Klienta Korporacyjnego PZU O/Wrocław, Elżbieta Matejko Menadżer ds. Klienta Korporacyjnego PZU O/Wrocław, Renata Czaja Koordynator ds. Ubezpieczenia Grupowego Compensa O/Wrocław, Dominika Ziąber Pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Dolnośląskiego ds. Ubezpieczeń, Wojciech Kuriata Broker IdeaRisk oraz Jarosław Sędzik Prezes Kancelarii Prawnych Custos.

Pierwszego dnia z rana rozpoczęło się posiedzeniem Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Dolnośląskiego, które prowadził Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Dolnośląskiego Piotr Malon. Na posiedzeniu zatwierdzone zostały dotychczasowe decyzje prezydium, dodatkowo po dyskusji, głosowaniu poddano miedzy innymi wnioski o opinię skierowane do Związku, a dotyczące zwolnień policjantów ze służby w trybie administracyjnym.

Po przerwie obiadowej Przewodniczący Piotr Malon otworzył Konferencję Sprawozdawczą i przedstawił zebranym sprawozdanie z dotychczasowej działalności zarządu. Wiceprzewodniczący Sławomir Stodolny odczytał sprawozdanie finansowe, a Katarzyna Kornalska przedstawiła sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów z przeprowadzonych sprawdzeń i kontroli. Po krótkiej dyskusji przyszedł czas na część uroczystą konferencji na wstępie, której minutą ciszy upamiętniliśmy śmierć naszego kolegi, wieloletniego współpracownika Związku Roberta Dudziaka. Następnie głos zabrali zaproszeni goście w współpracownicy Związku.

Konferencja to też czas podziękowań i wyróżnień dla najaktywniejszych członków związku oraz naszych gości i współpracowników. Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego Piotr Malon uhonorowali poniższe osoby: Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów nr 66/VII/2018 z dnia 30 września 2018r. za zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów Medalem Krzyż Niepodległości Kat II zostali uhonorowani:

Tomasz Rybak- Wiceprzewodniczący WKR we Wrocławiu
Łukasz Borawski- Przewodniczący ZT w Górze Śląskiej
Jan Fornal – Przewodniczący ZT KMP w Legnicy
Mirosław Nowak – Przewodniczący ZT SPPP Legnica
Marek Zarzczny- Przewodniczący ZT w Lubaniu
Stanisław Marcinkowski- Przewodniczący ZT w Lubinie
Jan Krasowiak- Przewodniczący ZT Ei R w Lubinie
Miosław Skruch- Przewodniczący ZT w Oleśnicy w jego imieniu odznaczenie odbierze Wojciech Tęcza
Przemysław Płaskoń – Przewodniczący ZT Polanica Zdrój
Artur Wachowicz- Przewodniczący ZT w Polkowicach
Ireneusz Szałajko- Przewodniczący ZT w Strzelinie
Jacek Janus – Przewodniczący ZT w Środzie Śląskiej
Jan Różański- Przewodniczący ZT EiR w Środzie Śląskiej
Marek Przewoźny – Przewodniczący ZT w Trzebnicy
Bogusław Pierzchała – Przewodniczący ZT EiR OPP we Wrocławiu
Alicja Kramarczuk- Przewodnicząca ZT Ei R KWP we Wrocławiu
Piotr Klimaszewski – Przewodniczący ZT w Złotoryi
Jan Sosnowski – Przewodniczący ZT Ei R w Świdnicy
Katarzyna Kornalska- członek WKR we Wrocławiu
Marek Sobiesiak – członek WKR we Wrocławiu
Andrzej Pyszka- były Przewodniczący ZT w Bolesławcu
Jarosław Zygmański – ZT Lwówek Śląski
Przemysław Zemła – Przewodniczący ZT Sobótka
Grzegorz Gil – ZT Ząbkowice Śląskie

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów nr 66/VII/2018 z dnia 30 września 2018 r za zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów Medalem Krzyż Niepodległości Kat I zostali uhonorowani:

Dariusz Szmigielski- Przewodniczący ZT w Dzierżoniowie
Bogusław Piecha – Przewodniczący ZT w Głogowie ( dodatkowo odchodzi na emeryturę)
Dariusz Andrzejak- Przewodniczący ZT w Jaworze
Stanisław Burnos- Przewodniczący ZT w Jeleniej Górze
Zbigniew Partyński – Przewodniczący ZT w Kamiennej Górze
Zbigniew Ryglicki- Przewodniczący ZT Ei R w Legnicy
Marek Gonera – Przewodniczący ZT w Wałbrzychu
Henryk Tenderys – Przewodniczący ZT KWP we Wrocławiu

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów nr 66/VII/2018 z dnia 30 września 2018r. za zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów Medalem Krzyż Niepodległości Kat I zostali uhonorowani:

Robert Husak- Przewodniczący WKR we Wrocławiu
Roman Buczkowski- I Wiceprzewodniczący ZW NSZZ P woj. dolnośląskiego
Jerzy Zajączkowski – Wiceprzewodniczący ZW NSZZ woj. dolnośląskiego
Ryszard Kusz- Wiceprzewodniczący ZW NSZZ woj. dolnośląskiego
Paweł Kowalski- Wiceprzewodniczący ZW NSZZ woj. dolnośląskiego
Mieczysław Walczyk Wiceprzewodniczący ZW NSZZ woj. dolnośląskiego oraz Robert Hamuda – Wiceprzewodniczący Sekretarz ZW NSZZ woj. dolnośląskiego

Ponadto Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów nr 66/VII/2018 z dnia 30 września 2018r za zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów Medalem Krzyż Niepodległości Kat I zostali uhonorowani:

Sławomir Stodolny – Wiceprzewodniczy Skarbnik ZW NSZZ woj. dolnośląskiego, Dariusz Szachnowski- Wiceprzewodniczący ZW NSZZ woj. dolnośląskiego,Grzegorz Mroczkowski – Przewodniczący ZT Ei R w Dzierżoniowie, Dariusz Misiura- Przewodniczący ZT w Świdnicy, Odznaczenia wręczono w trakcie Terenowych Konferencji Sprawozdawczych, natomiast kolega Sławomir Stodolny został uhonorowany w trakcie uroczystości na Jasnej Górze.

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów nr 66/VII/2018 z dnia 30 września 2018r. za zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów Medalem Krzyż Niepodległości Kat II zostali uhonorowani:

Pani Renata Czaja – koordynator ds. ubezpieczenia grupowego z ramienia COMPENSY
Pani Elżbieta Matejko- koordynator regionalny ds. ubezpieczenia zdrowotnego PZU
Pani Dominika Ziąber- pełnomocnik ds, ubezpieczeń przy ZW NSZZ P woj. dolnośląskiego
Pan Łukasz Ciesielski – Dyrektor Regionalny ds. Klientów Korporacyjnych PZU
Pan Wojciech Kuriata – broker koordynator ds. ubezpieczeń OC i OP Interrisk
Pan Jarosław Sędzik – Prezes Kancelarii Prawnych CUSTOS
Pan Jacek Krzyżak – mecenas reprezentujący kancelarię CUSTOS i jednocześnie obsługujący ZW NSZZ Policjantów.

Po wręczeniu medali, w związku z odejściem na emeryturę, pożegnaliśmy naszego kolegę Bogusława Piechę z Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KPP Głogów, któremu za wieloletnią działalność podziękował Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Piotr Malon wręczając okolicznościowy prezent. Były też gratulacje i podziękowania od pozostałych koleżanek i kolegów związkowców.

Późnym popołudniem przewodniczący Malon zakończył konferencję i zaprosił uczestników na uroczystą kolację.

Więcej fotografii pod podanym linkiem