Gazeta Wyborcza o dążeniach NSZZ “Solidarność” do stworzenia konkurencyjnego związku zawodowego w Policji.

ilustracja

O rzekomych dążeniach NSZZ “Solidarność” do stworzenia konkurencyjnego związku zawodowego w Policji pisze piórem Leszka Kostrzewskiego dzisiejsza Gazeta Wyborcza w artykule zatytułowanym: “Solidarność ma chrapkę na mundurowych. Czy w policji powstanie, nowy prorządowy związek?”.

Artykuł niestety zawiera same tezy nie potwierdzone ani przez NSZZ “Solidarność” ani przez MSWiA. Ministerstwo cytowane w treści artykułu zdecydowanie zaprzeczyło, jakoby trwały prace nad zmianą ustawy o Policji.

Bo jak wiemy, art. 67 ust.2 ustawy postanawia, iż w Policji może funkcjonować tylko jeden związek.

Młodszym członkom NSZZ Policjantów przypominam, iż w okresie powstawania struktur związkowych w Policji – pierwsi działacze związkowi poddawani byli wielu szykanom przez służby podległe ówczesnemu ministrowi spraw wewnętrznych Czesławowi Kiszczakowi. Gdy NSZZ Policjantów uzyskał sądową rejestrację minister Kiszczak zamierzał utworzyć konkurencyjny związek zrzeszający komendantów i podległych mu ludzi, co umożliwiłoby mu torpedowanie opinii i pomijanie stanowisk NSZZ Policjantów w uzgodnieniach ze stroną społeczną.

To w obawie o powstanie takiego “pluralizmu” twórca ustawy o Policji, prof. Jan Widacki wprowadził ten ustęp o jednym związku. I chwała profesorowi za to, bo chętnych do realizacji, nazwijmy go: “testamentu Kiszczaka”, jak się okazuje nadal jest wielu.

Cały artykuł z dzisiejszej Gazety Wyborczej pod zamieszczonym poniżej linkiem

Na fotografii prof. Jan Widacki

(jp)