AWANSE GENERALSKIE W POLICJI

ilustracja

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, nadał stopnie generalskie siedmiu oficerom Policji. Wręczenie nominacji przez Prezydenta RP odbędzie się 21 lipca br. podczas uroczystości z okazji Święta Policji.

Na stopień nadinspektora Policji mianowani zostali:

insp. Roman Kuster – Zastępca Komendanta Głównego Policji;
insp. Dariusz Wesołowski – Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu;
insp. Rafał Kochańczyk – Komendant Wojewódzki Policji w Opolu;
insp. Artur Bielecki – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie;
insp. Piotr Leciejewski – Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy;
insp. Roman Rabsztyn – Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach;
insp. Marek Ślizak – Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Źródło: BBN)