Zwrot kosztów dojazdu do stacji krwiodawstwa ujednolicony

ilustracja

Najtańszym dostępnym środkiem komunikacji i najbliższą trasą – to podstawowa zasada obowiązująca dawców krwi, którzy chcą, by zwrócono im koszty dojazdu. Ponieważ punkty krwiodawstwa różnie interpretują obowiązujące w tym zakresie przepisy, resort zdrowia przygotował dla nich wytyczne.

Zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi jest jednym z przywilejów krwiodawców, określonym w ustawie z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1371 ze zm.). Na problemy z egzekwowaniem go zwrócił uwagę w swojej interpelacji poseł Jarosław Sachajko (Kukiz’15). Przykładowo, jak wskazywał, zdarza się, że dawca, który przyjechał autem niebędącym jego własnością, dowiaduje się, że nie może uzyskać zwrotu kosztów, ponieważ należą się one tylko właścicielom.

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski przyznał w odpowiedzi, że szczegółowe zasady zwrotu kosztów przejazdu są regulowane poprzez wewnętrzne przepisy Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK) i rzeczywiście krwiodawcy sygnalizują problemy wynikające z braku jednolitych, ogólnopolskich regulacji.

W związku z tym Narodowe Centrum Krwi powołało zespół ds. ujednolicenia tych zasad. Efektem jego prac było wypracowanie wytycznych, które zostały przekazane do wszystkich CKiK.

To tylko omówienie artykułu, cały tekst pod poniższym linkiem: